Zajímavosti

Požíváme speciální jehly - kanyly Magic Needle® pro bezbolestnou aplikaci výplňových materiálů.

Kanyly Magic Needle® neřežou ani kůži ani podložní tkáň. Špička jehly je zaoblená a otvor, který umožňuje aplikaci přípravku je umístěn po straně na konci jehly. Zaoblený hrot znemožňuje pronikání jehly do hluboké vrstvy tkáně. Jehly se vyznačují flexibilitou a vláčností, což je naprostý kontrast tuhých a trauma způsobující kanyl. Hlavní charakteristickou vlastností je jejich pružnost.
Ta spolu s originálně vyřešeným otvorem umožňuje aplikovat velké množství různých výrobků, bez ohledu na stupeň jejich viskozity. 

Injekce je méně bolestivá: měkká jehla proniká do kůže díky posunům, čímž eliminuje její porušování a snižuje bolestivost injekce. Použití této jehly snižuje počet vpichů.

Injekce může být provedena ve všech oblastech obličeje, dokonce i v obtížných partiích jako je například obočí nebo oblast spánků. Vždy máme úplnou kontrolu nad injekcí: jehla nemůže proříznout tkáň. Aplikace různých druhů výplňových materiálů je prováděna s větší bezpečností, rychleji a v lepší kvalitě.

Tyto jehly nezpůsobují hematomy. Po aplikaci se můžete vrátit zpět k běžnému životu.