Úvodní slovo lékařky

Dlouhodobá lékařská praxe mě naučila, že každý pacient je jiný. Přesto, že přichází se stejným problémem jako řada jiných, je třeba najít ošetření vhodné právě pro tohoto konkrétního pacienta. Každý máme jinou představu o tom, jak chceme vypadat. Kritéria krásy se mění. Máme různou pracovní zátěž, různou anamnézu, různou pleť, různé životní návyky, žijeme v různém prostředí. Navíc každý obličej má svou drobnou asymetrii. Proto mým zásadním principem při výběru estetického ošetření je individuální přístup.

Druhým neméně podstatným principem je přirozený vzhled. Po návštěvě v naší ordinaci by se vaši blízcí a přátelé měli domnívat, že jste si odpočinuli na vydařené dovolené. Nejdůležitější je přirozený vzhled. Vždy respektuji zásadu raději méně než více.

Neslibuji vám, že přestanete stárnout, ale společně budeme pracovat na tom, aby i s přibývajícím věkem jste si udrželi svěží vzhled a spokojenost.